Autor: Wojciech

Czasami pojawiają się nowe tradycje

Zazwyczaj myśląc o tradycjach i zwyczajach myślimy o czymś starym, co znali nasi dziadkowie i pradziadkowie. Jednak warto sobie również zdawać sprawę z tego, że mogą się pojawiać nowe zwyczaje, że mogą się one...

Jak szybko przestanę się jąkać po terapii

Jąkanie się może dotyczyć dziecka, a także osoby dorosłej. U jednych pojawia się stosunkowo szybko, zwykle w okresie nauki szkolnej, natomiast u innych zdecydowanie

Zwyczaje i tradycje ulegają zmianom

Kiedy mówimy o zwyczajach i tradycjach, zazwyczaj myślimy o czymś niezmiennym, co obecne jest w życiu człowieka od wieków i co przekazywane jest kolejnym pokoleniom. Najpierw dziecko obserwuje jak dane zwyczaje i tradycje obchodzone...