Bory Tucholskie czyli miejsce pełne rezerwatów

Rezerwaty to miejsca wręcz charakterystyczne dla kompleksu leśnego, jakim są Bory Tucholskie. W poniższym tekście znajdziecie informacje o kilku z nich.

Bardzo ciekawym miejscem są bez wątpienia Kręgi Kamienne, ulokowane nad rzeką Wdą. Kamienne kręgi są tym bardziej mistyczne i tajemnicze, że nikt jeszcze nie odgadł ich wykorzystania.

Szacuje się, że mają już jednak ponad dwa tysiące lat. Wokół kręgów rosną liczne rzadko spotykane rośliny, co w dużej mierze wpłynęło na uznanie tego miejsca za rezerwat.

Jednym z najbardziej znanych rezerwatów Borów Tucholskich jest Ustronie. Na jego terenie znajdziemy chociażby charakterystyczne jarzęby brekinii.

Jego powierzchnia to niespełna cztery hektary. Z kolei rezerwatem związanym z torfowiskami jest „Mętne”.

To olbrzymi, prawie sześćdziesięcio-hektarowy teren. Na jego terytorium znajdują się przede wszystkim rośliny torfowe.

Rezerwat ten uznawany jest za pewnegodz rodzaju pamiątkę po tundrze polodowcowej.

air berlin kontakt www.agroland.agro.pl