Jak rozpoznać uzależnienie?

Wielu rodziców nie dopuszcza do siebie myśli, że ich pociechy mogłyby być uzależnione od czegokolwiek. Oczywiście, równocześnie zdają sobie sprawę z tego, jak mnóstwo osób nie radzi sobie z nałogami, jednak zwyczajnie nie dostrzegają zagrożenia w przypadku swoich dzieci. Lekceważą wszelkie podejrzane zachowania, które wskazywałyby na przesadne zamiłowanie do jakiejś rzeczy czy czynności.

Warto jednak wiedzieć, co powinno wzbudzić poważny niepokój, by nie zadbać młodego człowieka i w porę pośpieszyć mu z pomocą. Jednym z typowych objawów uzależnienia u dziecka jest nagła zmiana nastrojów. Najpierw może ono wykazywać nadmierne ożywienie, cieszyć się i żartować, a chwilę później popaść w depresję lub ospałość.

Bardzo możliwe, że nagle postanowi zmienić też dotychczasowe zainteresowania i będzie trzymało się na uboczu, z dala od reszty członków rodziny. Z czasem zaprzestaje podejmowania jakichkolwiek prób komunikacji z domownikami, a co więcej dobiera sobie nowych kolegów. O uzależnieniu dużo powiedzą także oczy młodego człowieka.

Rodzice powinni zacząć się martwić, gdy dostrzegą, że są nadmiernie przekrwione bądź ich źrenice pozostają rozszerzone i nie reagują na światło. Dziecko często zaczyna się buntować, robi się kłótliwe i nie potrafi się na niczym skupić. Należy pamiętać, by nigdy nie lekceważyć nawet najdrobniejszych oznak nieprawidłowości, ponieważ szybko zdiagnozowane uzależnienie będzie łatwiej zwalczyć.

http://uczulenia.com.pl