Jak szybko przestanę się jąkać po terapii

Jąkanie się może dotyczyć dziecka, a także osoby dorosłej. U jednych pojawia się stosunkowo szybko, zwykle w okresie nauki szkolnej, natomiast u innych zdecydowanie później – czasami już w wieku dorosłym. Źródła jąkania bywają różne, zwykle jest ono zaliczane do grupy przypadłości logopedycznych i wad artykulacyjnych. Jednakże nie da się rozpatrywać jąkania w oderwaniu od kwestii związanych z psychiką człowieka i jego emocjami. Po pewnym czasie staje się jasne, że właśnie nerwy i stres potęgują jąkanie. Bywa, że właśnie te czynniki je wywołują, a jeśli ktoś jest podatny na takie odczucia (w związku na przykład z nerwicą) jąkanie może być jeszcze bardziej dokuczliwe. W większości przypadków u osób jąkających się stale nie dochodzi do sytuacji, by dolegliwość ustąpiła samoczynnie. Konieczne jest odwołanie się do terapii.

Jej forma i wszelkie szczegóły są w większości sytuacji ustalane indywidualnie, ponieważ wszystkie przypadki jąkania powinno się tak rozpatrywać. Nieco łatwiej sprawy mają się wśród dzieci. Z uwagi na dużą „plastyczność” dziecka jąkanie terapia może trwać krócej i przynieść pozytywne efekty. Trudniej też o nawroty jąkania, z którym udało się skutecznie zawalczyć zawczasu. Problemem wśród pacjentów w wieku dziecięcym jest brak wsparcia ze strony rówieśników, ponieważ jąkające się dzieci są często wyszydzane i odrzucane w grupie. Efekty prowadzonej terapii mogą pojawić się w różnych momentach Ludzie, którzy podejmują walkę ze swoim ograniczeniem chcą zazwyczaj dostrzec szybkie efekty. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość. Pytanie typu: jak szybko przestanę się jąkać po terapii nie jest do końca trafnie podstawione.

Końcem terapii ma być uwolnienie się od jąkania – mamy bowiem do czynienia z procesem. Jak długo będzie on trwał zależy od wielu czynników. Sesje terapeutyczne i specjalne ćwiczenia zmierzają do tego, aby stopniowo pozbyć się problemu. Oznacza to, że osoba lecząca się z jąkania będzie po pewnym czasie jąkać się mniej aż w końcu zjawisko to zostanie całkowicie wyeliminowane. Czy zdarzają się nawroty jąkania? Niestety tak. Bywa także, że u pacjentów jąkanie pojawia się tylko incydentalnie, zazwyczaj w warunkach podwyższonego stresu. Z takimi przypadkami trudniej sobie poradzić, ponieważ problemy z artykulacją nie mają charakteru ciągłego. Dlatego ćwiczenia i rozmaite techniki, które zdają egzamin w odniesieniu do osób stale się jąkających, tutaj nie przyniosą efektu.

Należy wówczas dążyć do tego, aby pozbyć się przyczyn zająkiwania leżących zwykle głębiej w podświadomości. Do tego niezbędny jest warsztat oraz kompetencje psychologiczne.