Ośrodek odwykowy dla nieletnich

Wyjście z uzależnień od substancji psychoaktywnych, czyli nałogów, których przedmiotem są narkotyki, papierosy, alkohol, dopalacze czy leki, przerasta znacznie zarówno możliwości chorej młodej osoby, jak i jej najbliższych. By sobie z tym poradzić, często postanawiają skorzystać z pomocy specjalnych ośrodków odwykowych.

Kadra specjalistów, działająca w oparciu o właściwie opracowany program, może wpłynąć na uzależnioną jednostkę, jednocześnie udzielając wsparcia jego rodzinie. W instytucjach tego typu podstawą jest zwykle praca terapeutyczna z pacjentem.

Leczenie nie okaże się jednak skuteczne, jeśli osoba uzależniona sama nie wykaże chęci do zmiany swoich dotychczasowych nawyków. Duże znaczenie ma również relacja, jaka wytworzy się między młodym pacjentem a jego terapeutą.

Jeśli specjaliście uda się zbudować zaufanie, zrobi poważny krok w stronę wyprowadzenia podopiecznego z nałogu. Niektóre ośrodki pomagają także młodzieży, borykającej się z problemem uzależnienia od hazardu, Internetu, telewizji czy komputera.

W nich osoby chore uczą się, jak funkcjonować bez obsesyjnie pożądanego przedmiotu.