Rezerwaty przyrody na terenie Borów Tucholskich

Bory Tucholskie to niezwykle malowniczy region, kojarzony jako leśny kompleks o olbrzymich rozmiarach, gdzie dominują sosny. Dlatego też na jego terenie wyznaczone zostały liczne rezerwaty przyrody, chronione prawnie. Jednym z nich jest chociażby Bagno Grzybna.

Na jego terenie spotkać możemy chociażby rzadko widywanego w Polsce żurawia popielatego. Są to tereny głównie torfowisk i mszar. Nad Jeziorem Słonym ulokowany jest Czapli Wierch.

Na jego terenie znajduje się bor sosnowy, którego pochodzenie jest w pełni naturalne, bez ludzkiej jakiejkolwiek ingerencji. Sosny rosnące na terenie tego kompleksu liczą sobie ponad 200 lat. Nazwa rezerwatu kojarzona jest z czaplami siwymi, które mają swoje gniazda w tamtejszym rezerwacie.

W gminie Chojnice znajduje się Jezioro Małe Łowne. O przyrodniczej wartości tego miejsca świadczą liczne rośliny charakterystyczne dla torfowisk przejściowych i rzadko spotykanych wysokich borów bagiennych. Dzięki temu roślinność znajdująca się na terenie rezerwatu jest tak cenna.

rezerwowanie biletów www.lambda.bydgoszcz.pl